Giáo viên dạy giỏi đang áp dụng 4 phương pháp hay này

Giáo viên dạy giỏi đang áp dụng 4 phương pháp hay này
Đánh giá bài viết

Mỗi giáo viên có cách truyền đạt khác nhau, học sinh cũng có cách cảm thụ riêng từng em. Thế nhưng bản thân người dạy nếu có kỹ năng truyền đạt tốt, phương pháp tích cực, cũng như chuyên môn sâu sẽ giúp các em học tốt lên rất nhiều. Trong đó, có 4 phương pháp hay trong việc dạy học mà các giáo viên dạy giỏi áp dụng.

Gia sư lý lớp 7

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học

Phương tiện dạy học có vai trò quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học, nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành thay vì chỉ chăm chăm vào lý thuyết như trước đây. Hiện nay, việc trang bị các phương tiện dạy học mới cho các trường cấp 2, 3 từng bước được tăng cường. Tuy nhiên các phương tiện dạy học tự làm của giáo viên luôn có ý nghĩa quan trọng, cần được trân trọng phát huy.

Sử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo

Kỹ thuật dạy học là cách thức hành động của giáo viên và học sinh trong các tình huống nhỏ nhằm thực hiện và theo sát quá trình dạy học. Các kỹ thuật là đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có kỹ thuật dạy học chung, có kỹ thuật đặc thù của từng phương pháp.

Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn

Bên cạnh phương pháp chung mà các giáo viên có thể sử dụng cho nhiều môn, thì việc dùng phương pháp dạy học đặc thù có vai trò quan trọng trong dạy từng môn.

Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh

Phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy tính sáng tạo của học sinh. Có những phương pháp nhận thức chung như thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, tổ chức làm việc, làm việc nhóm. Bằng nhiều hình thức, cần luyện tập cho học sinh các phương pháp học tập chung và phương pháp học tập riêng từng môn.

Gia sư toán lớp 7

Nói chung là có nhiều hướng đổi mới phương pháp dạy học với những cách tiếp cận riêng. Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Ngoài ra, phương pháp dạy học đôi khi còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng cần xác định phương hướng để cải tiến phương pháp dạy cho học sinh của mình.

Chia sẻ bài viết này