Category: Bạn cần biết

Chia sẻ phương pháp học tốt vật lý lớp 8

Vật lý lớp 8, một môn học thú vị với nhiều em học sinh và cũng là môn học làm một số em lo lắng, vì lượng kiến thức khá nhiều và mới mẻ. Một khi có phương pháp học đúng đắn môn lý lớp 8 sẽ giúp các em vượt qua nỗi lo này.…

Hãy kiên trì nếu muốn học tốt Toán lớp 7

Mặc dù lượng kiến thức trong chương trình Toán học lớp 7 tương đối nhiều, và mức độ khó cũng tăng lên, nhưng với sự kiên trì theo đuổi phương pháp học tập đúng đắn, các em học sinh sẽ đạt được thành tích như mong đợi. Gia sư môn Toán lớp 7 sẽ kèm…