Các phương pháp để giáo viên dạy học sinh cấp 2 hiệu quả

Các phương pháp để giáo viên dạy học sinh cấp 2 hiệu quả
Đánh giá bài viết

Dạy học là một quá trình được sắp xếp trên một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm những thành tố có liên kết, tương tác lẫn nhau để thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
Phương pháp dạy học là cách thức hoạt động phối hợp thống nhất của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học, được tiến hành dưới vai trò dẫn dắt chủ đạo của giáo viên nhằm thực hiện tối ưu mục tiêu và các nhiệm vụ dạy học đã đề ra.

Để dạy học sinh cấp 2 có hiệu quả, người dạy là những giáo viên đứng lớp hay gia sư cần phải lựa chọn những phương pháp phù hợp trong từng bài học cũng như phù hợp với trình độ của học sinh. Vậy phương pháp dạy học là gì? Nó có tác động như thế nào trong quá trình giảng dạy của giáo viên?

Gia sư toán lớp 8

Các phương pháp để giáo viên dạy học sinh cấp 2 hiệu quả

Dạy học là một quá trình được sắp xếp trên một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm những thành tố có liên kết, tương tác lẫn nhau để thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
Phương pháp dạy học là cách thức hoạt động phối hợp thống nhất của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học, được tiến hành dưới vai trò dẫn dắt chủ đạo của giáo viên nhằm thực hiện tối ưu mục tiêu và các nhiệm vụ dạy học đã đề ra.

Để dạy học sinh cấp 2 có hiệu quả, người dạy là những giáo viên đứng lớp hay gia sư cần phải lựa chọn những phương pháp phù hợp trong từng bài học cũng như phù hợp với trình độ của học sinh. Vậy phương pháp dạy học là gì? Nó có tác động như thế nào trong quá trình giảng dạy của giáo viên?
Hiện nay có khá nhiều phương pháp dạy học khác nhau phù hợp với từng bài giảng nhất định của mỗi giáo viên và từng môn học khác nhau. Trong đó chủ yếu là:

  • Phương pháp dạy học bằng ngôn ngữ (phương pháp thuyết trình, phương pháp vấn đáp, phương pháp sử dụng sách giáo khoa và tài liệu,…);
  • Phương pháp dạy học bằng trực quan (phương pháp quan sát, phương pháp biểu diễn bằng thí nghiệm,…);
  • Phương pháp dạy học thực hành (phương pháp luyện tập,phương pháp thực hành thí nghiệm,…);
  • Các phương phương pháp khác.

 

Dù cho sử dụng một hay kết hợp các phương pháp trên lại với nhau, thì người dạy là giáo viên đứng lớp hay gia sư dạy kèm 1-1 tại nhà cần phải lựa chọn một cách tỉ mỉ, thận trọng và phù hợp với từng đối tượng học sinh. Thông thường, trong thực tiễn dạy học, các phương pháp dạy học được sử dụng phối hợp với nhau để tạo nên sự tương tác, thống nhất giữa giáo viên và học sinh nhằm đảm bảo hiệu quả dạy học cao và đạt được những mục tiêu bài học cho học sinh. Việc chỉ chọn một phương pháp duy nhất và áp dụng máy móc sẽ dễ gây ra sự nhàm chán cho học sinh và không phát huy tinh thần học hỏi, sáng tạo của cả giáo viên và học sinh.

 

Gia sư lý lớp 8

Ngày nay, hệ thống các phương pháp dạy học ngày càng hoàn thiện và phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội,giúp người học phát triển tư duy sáng tạo, khả năng tự học, khả năng thích ứng với những điều kiện luôn đổi mới của môi trường.

Chia sẻ bài viết này